Video Sabre Japonais

——————————————————————————————————

 La Fabrication du Katana

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————

 

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu Sugino-Ha

 

Customized by